സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള Psc മത്സരപരിക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രധാനദിനങ്ങൾ മാസക്രമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വായിക്കു.. പഠിക്കു..

ദിവസവും ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ നോട്ടിസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.


പ്രധാനദിനങ്ങൾ മാസക്രമത്തിൽ കേരള pscജനുവരി മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ 


♻️ ജനുവരി 1 - ആഗോളകുടുംബദിനം

♻️ ജനുവരി 1 - ആർമി മെഡിക്കൽ കോർപ്പ്സ്എ സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ദിനം

♻️ ജനുവരി 9 - ദേശീയ പ്രവാസി ദിനം

♻️ ജനുവരി 10 - ലോകചിരിദിനം

♻️ ജനുവരി 12 - ദേശീയ യുവജനദിനം

♻️ ജനുവരി 15 - ദേശീയ കരസേനാ ദിനം

♻️ ജനുവരി 23 - നേതാജി ദിനം (ദേശ്പ്രേ ദിവസ്)

♻️ ജനുവരി 24 - ദേശീയ ബാലികാ ദിനം

♻️ ജനുവരി 25 - ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാരദിനം

♻️ ജനുവരി 26 - റിപ്പബ്ലിക് ദിനം

♻️ ജനുവരി 26 - ലോകകസ്റ്റംസ് ദിനം

♻️ ജനുവരി 30 - രക്തസാക്ഷി ദിനം

♻️ ജനുവരി 30 - ലോക കുഷ്ഠരോഗനിവാരണ ദിനം

$ads={2}

ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️ ഫെബ്രുവരി 2 - ലോക വെറ്റ്ലാൻഡ് ദിനം

♻️ ഫെബ്രുവരി 4 - ലോക അർബുദ ദിനം

♻️ ഫെബ്രുവരി 12 - ഡാർവ്വിൻ ദിനം

♻️ ഫെബ്രുവരി 14 - വാലന്റൈൻസ് ദിനം

♻️ ഫെബ്രുവരി 20 - അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദിനം

♻️ ഫെബ്രുവരി 21 - അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷാ ദിനം

♻️ ഫെബ്രുവരി 22 - ചിന്താദിനം

♻️ ഫെബ്രുവരി 24 - ദേശീയ എക്സൈസ് ദിനം

♻️ ഫെബ്രുവരി 28 - ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം


മാർച്ച് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ

♻️മാർച്ച് 4 - ദേശീയ സുരക്ഷാദിനം

♻️മാർച്ച് 4 - ലൈംഗികചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അന്തർദ്ദേശീയദിനം

♻️മാർച്ച് 8 - ലോക വനിതാ ദിനം

♻️മാർച്ച് 15 - ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം

♻️മാർച്ച് 15 - ലോക വികലാംഗദിനം

♻️മാർച്ച് 18 - ദേശീയ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ദിനം

♻️മാർച്ച് 21 - ലോക വനദിനം

♻️മാർച്ച് 21 - ലോക വർണ്ണവിചനദിനം

♻️മാർച്ച് 22 - ലോക ജലദിനം

♻️മാർച്ച് 23 - ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം

♻️മാർച്ച് 24 - ലോക ക്ഷയരോഗ നിവാരണ ദിനം

♻️മാർച്ച് 27 - ലോക നാടകദിനം

$ads={2}

ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ

♻️ഏപ്രിൽ 1 - ലോക വിഡ്ഢി ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 2 - ലോക ബാലപുസ്തകദിനം ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 2 - ലോക ഓട്ടിസം അവയർനസ്സ് ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 2 - ലോക മൈൻ അവയർനസ്സ് & മൈൻ വിരുദ്ധപ്രവൃത്തി ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 5 - ലോക കപ്പലോട്ട ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 6 - ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹ ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 7 - ലോകാരോഗ്യദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 12 - അന്തർദ്ദേശീയ വ്യോമയാന ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 13 - ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 14 - അംബേദ്കർ ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 15 - ലോക ഗ്രന്ഥശാലാധികാരി ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 17 - ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 18 - ലോക പൈതൃകദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 21 - ലോക സോക്രട്ടീസ് ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 22 - ലോക ഭൗമദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 23 - ലോക പുസ്തക ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 24 - ദേശീയ മാനവ ഏകതാദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 24 - ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 26 - ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം

♻️ഏപ്രിൽ 29 - ലോക നൃത്തദിനം


മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️മേയ് 1 - ലോക തൊഴിലാളിദിനം

♻️മേയ് 3 - പത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം

♻️മേയ് 3 - സൗരോർജ്ജദിനം

♻️മേയ് 6 - ലോക ആസ്ത്മാ ദിനം

♻️മേയ് 8 - ലോക റെഡ്ക്രോസ് ദിനം

♻️മേയ് 11 - ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം

♻️മേയ് 12 - ആതുര ശുശ്രൂഷാ ദിനം

♻️മേയ് 13 - ദേശീയ ഐക്യദാർഡ്യദിനം

♻️മേയ് 15 - ദേശീയ കുടുംബദിനം

♻️മേയ് 16 - സിക്കിംദിനം

♻️മേയ് 17 - ലോകവിദൂര വാർത്താവിനിമയദിനം

♻️മേയ് 21 - ഭീകരവാദവിരുദ്ധ ദിനം

♻️മേയ് 22 - ജൈവ വൈവിധ്യദിനം

♻️മേയ് 24 - കോമൺവെൽത്ത് ദിനം

♻️മേയ് 27 - നെഹ്രുവിന്റെ ചരമ ദിനം

♻️മേയ് 29 - എവറസ്റ്റ് ദിനം

♻️മേയ് 31 - ലോക പുകയിലവിരുദ്ധദിനം

$ads={1}

ജൂൺ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️ ജൂൺ 4 - അന്തർദ്ദേശീയ നിരപരാധികുട്ടികളുടെ ദിനം

♻️ജൂൺ 5 - ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

♻️ജൂൺ 6 - അന്തർദ്ദേശീയ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ദിനം

♻️ജൂൺ 8 - ലോകസമുദ്ര ദിനം

♻️ജൂൺ 14 - ലോക രക്തദാന ദിനം

♻️ജൂൺ 14 - മരുഭൂമി- മരുവൽക്കരണദിനം

♻️ജൂൺ 18 - പിതൃദിനം

♻️ജൂൺ 18 - ഗോവ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം

♻️ജൂൺ 19 - വായനാദിനം

♻️ജൂൺ 20 - ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനം

♻️ജൂൺ 21 - പിതൃദിനം(ജൂൺ മൂന്നാം തിങ്കളാഴ്ച)

♻️ജൂൺ 21 - ലോക സംഗീതദിനം

♻️ജൂൺ 25 - യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ചാർട്ടർ സൈനിംഗ് ദിനം

♻️ജൂൺ 26 - അടിയന്തരാവസ്ഥ വിരുദ്ധദിനം

♻️ജൂൺ 26 - ലോക ലഹരിവിരുദ്ധദിനം

♻️ജൂൺ 26 - പൾസ് പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ 
ദിനം

♻️ജൂൺ 28 - ലോക ദാരിദ്ര്യദിനം

♻️ജൂൺ 29 - സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ദിനം


ജൂലൈ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️ജൂലൈ 1 - ഡോക്ടടേഴ്സ് ദിനം

♻️ജൂലൈ 1 - ലോകആർക്കിടെക്ചറൽ ദിനം

♻️ജൂലൈ 8 - പെരുമൺ ദുരന്ത ദിനം

♻️ജൂലൈ 11 - ലോകജനസംഖ്യാ ദിനം

♻️ജൂലൈ 16 - ദേശീയ സ്കൂൾ സുരക്ഷാ ദിനം

♻️ജൂലൈ 26 - കാർഗിൽ വിജയദിനം

$ads={2}

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️ആഗസ്റ്റ് 3 - ദേശീയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമാ ദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 8 - ലോക വയോജനദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക യുവജന ദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാ ദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 22 - സംസ്കൃതദിനം

♻️ആഗസ്റ്റ് 29 - ദേശീയ കായികദിനം


സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️സെപ്തംബർ 2 - ലോക നാളീകേരദിനം

♻️സെപ്തംബർ 4 - അന്തർദേശീയ പിങ്ക് ഹിജാബ് ദിനം

♻️സെപ്തംബർ 5 - ദേശീയ അധ്യാപകദിനം

♻️സെപ്തംബർ 8 - ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം

♻️സെപ്തംബർ 10 - ലോക സൂയിസൈഡ് പ്രിവൻഷൻ ദിനം

♻️സെപ്തംബർ 14 - ഹിന്ദിദിനം

♻️സെപ്തംബർ 15 - എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ദിനം

♻️സെപ്തംബർ 16 - ഓസോൺദിനം

♻️സെപ്തംബർ 21 - അൾഷിമേഴ്സ്ദിനം

♻️സെപ്തംബർ 21 - ലോകസമാധാനദിനം

♻️സെപ്തംബർ 25 - സാമൂഹ്യനീതി ദിനം

♻️സെപ്തംബർ 22 - റോസ് ദിനം
സെപ്തംബർ 26 - ദേശീയ
[ : ദിനം

♻️സെപ്തംബർ 26 - ദേശീയ ബധിരദിനം

♻️സെപ്തംബർ 27 - ലോകവിനോദസഞ്ചാരദിനം

$ads={2}

ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️ഒക്ടോബർ 1 - ലോകവൃദ്ധദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 1 - ലോക പച്ചക്കറി ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 1 - ലോക സംഗീത ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 1 - ലോകരക്തദാന ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 2 - അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 2 - ദേശീയ സേവനദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 3 - ലോകപ്രകൃതി ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 3 - ലോകആവാസ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 4 - ലോകമൃഗക്ഷേമദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 5 - ലോകഅധ്യാപക ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 6 - ലോകഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 6 - ലോകവന്യജീവി ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 8 - ദേശീയ വ്യോമസേനാ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 9 - ലോകതപാൽ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 10 - ദേശീയ തപാൽ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 10 - ലോക മാനസികാരോഗ്യദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 12 - ലോകകാഴ്ചാ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 13 - ലോക കലാമിറ്റി നിയന്ത്രണ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 13 - സംസ്ഥാന കായിക ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സൗഖ്യ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 14 - വേൾഡ് സ്റ്റാന്റേർഡ് ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വെള്ളച്ചൂരൽ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 15 - അന്ധ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 15 - ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 16 - ലോക ഭക്ഷ്യദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 17 - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 24 - ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 28 - അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 30 - ലോക സമ്പാദ്യ ദിനം

♻️ഒക്ടോബർ 31 - ലോക പുനരർപ്പണ ദിനം


നവംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️നവംബർ 1 - കേരളപ്പിറവി

♻️നവംബർ 5 - ലോക വനദിനം

♻️നവംബർ 9 - ദേശീയ നിയമസേവനദിനം

♻️നവംബർ 10 - ദേശീയ ഗതാഗതദിനം

♻️നവംബർ 11 - ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസദിനം

♻️നവംബർ 12 - ലോക പക്ഷിനിരീക്ഷണ ദിനം

♻️നവംബർ 14 - ദേശീയ ശിശുദിനം

♻️നവംബർ 14 - പ്രമേഹദിനം

♻️നവംബർ 19 - ലോക ടോയ്ലറ്റ് ദിനം

♻️നവംബർ 19 - പുരുഷദിനം

♻️നവംബർ 19 - പൗരാവകാശദിനം

♻️നവംബർ 20 - ലോക ഫിലോസഫി ദിനം

♻️നവംബർ 21 - ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം

♻️നവംബർ 24 - എൻ.സി.സി. ദിനം

♻️നവംബർ 25 - ലോക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണദിനം

♻️നവംബർ 26 - സ്ത്രീധനവിരുദ്ധ ദിനം

♻️നവംബർ 26 - ദേശീയ നിയമ ദിനം

♻️നവംബർ 30 - പഴശ്ശിരാജാ ചരമദിനം,ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാദിനം

$ads={2}

ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


♻️ഡിസംബർ 1 - ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം

♻️ഡിസംബർ 2 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ 
ദിനം

♻️ഡിസംബർ 3 - ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം

♻️ഡിസംബർ 3 - ലോക വികലാംഗദിനം

♻️ഡിസംബർ 4 - ദേശീയ നാവികദിനം

♻️ഡിസംബർ 5 - മാതൃസുരക്ഷാ ദിനം

♻️ഡിസംബർ 7 - ദേശീയ സായുധസേനാ പതാക ദിനം

♻️ഡിസംബർ 10 - ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനം

♻️ഡിസംബർ 11 - പർവ്വത ദിനം

♻️ഡിസംബർ 12 - മാർക്കോണി ദിനം

♻️ഡിസംബർ 16 - ദേശീയ വിജയ ദിനം

♻️ഡിസംബർ 18 - ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷാവകാശ ദിനം

♻️ഡിസംബർ 18 - അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ഭാഷാ ദിനം

♻️ഡിസംബർ 23 - ദേശീയ കർഷക ദിനം

♻️ഡിസംബർ 24 - ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം


🔰  Pscക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിലിലേക്കും  Share ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ..❗️

$ads={2}

( + ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ Whatsapp/Telegramൽ  Share ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് )👇

Previous Post Next Post